เขตพื้นที่การขาย

เขตเหนือบน

นายสุระศักดิ์ จันทะมา

พนักงงานขาย และพัฒนาการตลาด

แพร่ น่าน พะเยาว์ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

089-0806128

เขตพิจิตร,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก

นายวิษณุ คำหมื่น

พนักงานขายและพัฒนาการตลาด

พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

091-1435302

เขตตาก,สุโขทัย

นายกัมปนาท เสนารักษ์

พนักงานขายและพัฒนาการตลาด

ตาก,สุโขทัย

095-8710909

เขตเหนือล่าง

นางสาวคนึง คันธรักษ์

นายเจตริน สิงโต

นายภานุ โลหะจันที

พนักงานขาย

นักพัฒนาการตลาด

นักพัฒนาการตลาด

กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

086-1376434

097-1375177

088-2807666

เขตเพชรบูรณ์-อีสานตอนบน

นางสาวสุรีย์พร ทองผล

พนักงานขายและพัฒนาการตลาด

เพชรบูรณ์ ลพบุรี เลย ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ

087-2385319

เขตอีสานล่าง

นายนที ชมภูชัย

พนักงานขายและพัฒนาการตลาด

ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์

088-2691235

เขตตะวันออก

นายสุธี อินทุวนิช

นางสาวพรรณิภา ศรีวงค์ษา

นางสาวนันท์นภัส พันสุมา

พนักงานขาย

นักพัฒนาการตลาด

นักพัฒนาการตลาด

จันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก

จันทบุรี,สระแก้ว

จันทบุรี

084-1269887

095-6642577

082-3547695

เขตกลาง,ตะวันตก,ใต้

นายอดุล เกษกำธร

ผู้จัดการ,พนักงงานขาย

กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุทธยา ปทุมธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

086-7778749